แพ็กเกจสะอาดคู่คูณสองประกอบไปด้วย
1. บริการล้างแอร์ติดผนัง ขนาด 9,000-36,000 BTU
- จำนวน 1 เครื่อง / 1 ครั้ง
2. บริการล้างเครื่องซักผ้าฝาบน/ ฝาหน้า/ ฝาหน้าพร้อมเครื่องอบ ขนาดไม่เกิน 15 กิโลกรัม
- จำนวน 1 เครื่อง / 1 ครั้ง
**หากมีการซื้อแพ็คเกจเข้ามาแล้วทางลูกค้าต้องการยกเลิกบริการใดบริการหนึ่งจะคิดราคาเป็นราคาแพ็คเกจปกติ**

1) รายละเอียดการล้างแอร์

❄ คอยล์เย็น (Evaporator)
• ล้างทำความสะอาดฟิลคอยล์ (Evaporator) ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง
• ล้างทำความสะอาดโบเวอร์ ด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง
• ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (Filter)
• ดูดและเป่าทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งด้วย Blower
• ตรวจเช็ครอบความเร็วของมอเตอร์พัดลม (Fan coil)
• เช็คทำความสะอาดตัวเครื่องปรับอากาศ (Clean body)

❄ คอยล์ร้อน (Condensing Unit)
• ล้างทำความสะอาดแผงครีบคอนเดนด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง และ Blower
• ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าระบบเครื่องปรับอากาศ
• ตรวจวัด แรงดันของระบบน้ำยา เช็กกำลังอัดของคอมเพรสเซอร์

หมายเหตุ :
• ค่าบริการนี้สำหรับล้างแอร์แบบธรรมดาเท่านั้น (ไม่ครอบคลุมการลงน้ำขจัดคราบหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ)
• กรณีช่างตรวจเช็คแล้ว แอร์ของลูกค้ามีคราบสกปรกฝังลึกหรือตัน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการลงน้ำยาเพื่อขจัดคราบสกปรกฝังลึก

📌 บริการล้างแอร์เฉพาะพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น กรุณาตรวจสอบพื้นที่ให้บริการก่อนซื้อ


2) รายละเอียดการล้างเครื่องซักผ้า

1. เปิดเครื่องทดสอบระบบน้ำเปิดปิด ทดสอบการซัก ฟังเสียงเครื่องทำงาน ตรวจสภาพภายนอกเครื่องทั้งหมด ตรวจสอบแผงควบคุม และการทำงานของเครื่อง
2. ถอดฝาครอบเครื่องเพื่อทำการถอดถังซัก
3 ตรวจดูสภาพแกนซัก ว่าอยู่ในสภาพปกติหรือชำรุด ก่อนที่จะถอดแกน (หากชำรุดช่างจะไม่ถอดให้ตามเงื่อนไขการซื้อโปรโมชัน)
4. ถอดถังออกมาฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทั้งภายนอกและภายในถัง รวมทั้งทำความสะอาดแผ่นฟิลเตอร์ ตะแกรงกรองผง จานซัก
5. ถอดเดรนวาล์วหรือเดรนปั๊มออกมาทำความสะอาด
6. เมื่อทำความสะอาดแล้วก็นำประกอบคืนพร้อมอัดจารบีเข้ากับชิ้นส่วนที่จำเป็นและตั้งสายพานใหม่ ในรุ่นที่ทำได้
7. ตรวจเช็คอีกครั้งโดยการทดลองซักตามโปรแกรม

การตรวจสอบเครื่องซักผ้า

1. ตรวจเช็คสายไฟ เทอมินอล สายดิน แผงควบคุมต่างๆ
2. ตรวจเช็คสายพาน มอเตอร์และฮีทเตอร์(เฉพาะรุ่น)
3. ตรวจสภาพยางที่ประตู ซีลยางต่างๆ (สำหรับเครื่องฝาหน้า)
4. ตรวจเช็คข้อต่อท่อน้ำทิ้ง แกนซัก วาล์วน้ำเข้าออก
5. เช็คโปรแกรมระบบซัก
6. ตรวจสภาพตัวถัง โช๊คอัพ

หมายเหตุ :
• เครื่องซักผ้ายี่ห้อที่ไม่สามารถถอดถังเพื่อล้างได้ ทั้งฝาหน้าและฝาบน ได้แก่ Bosch/ Bego/ Teka/ Benefit/ Denefit
• เครื่องซักผ้ายี่ห้อที่สามารถถอดถังเพื่อล้างได้ เฉพาะบางรุ่น ได้แก่ Hitachi/ Toshiba/ Panasonic/ Siemen

⚠️ เครื่องซักผ้าบางยี่ห้อ บางรุ่น ไม่สามารถถอดถังเพื่อล้างทำความสะอาดได้ กรุณาตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองบริการทุกครั้ง

📌 บริการล้างเครื่องซักผ้าเฉพาะพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น กรุณาตรวจสอบพื้นที่ให้บริการก่อนซื้อ
...