รายละเอียดการทำความสะอาดแบบ Big Cleaning

• พนักงานเข้าไปให้บริการเป็นทีมงาน พร้อมกับอุปกรณ์และเครื่องมือทำความสะอาดเฉพาะทาง ตรวจสอบ และเก็บความสะอาดหลังให้บริการ
• ทำความสะอาดในจุด ตามที่กำหนด
• ขัดพื้น ด้วยเครื่องขัดและแผ่นขัดที่ใช้สำหรับพื้นโดยตรง ( เครื่องขัดขึ้นอยู่กับสภาพพื้น หรือ ตามที่กำหนดไว้ )
• หากมีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ เมื่อทำงานเสร็จจะทำการจัดเข้าที่เดิม
• ทำความสะอาดกระจก ภายนอก ภายใน ที่เข้าถึงได้ หากเป็นอาคาร ตึกชั้น คอนโดที่มีกระจกด้านนอกสูงจะไม่อยู่ในขอบเขตการทำงาน
• เช็ด กวาด ถู ปัดฝุ่น ดูดฝุ่น พื้น ผนัง ที่เข้าถึงได้ ให้สะอาดปราศจากฝุ่น ขจัดคราบหรือตำหนิต่าง ๆ พื้น โต๊ะ เก้าอี๋ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
• ทำความสะอาดบันได ลูกกรง เก็บคราบสกปรก บริเวณทางเดิน และส่วนอื่น ๆ ตามที่กำหนด
• ทำความสะอาดห้องน้ำ เครื่องใช้ สุขภัณฑ์ ผนัง กระจก ประตู ก๊อกน้ำ สายยาง ฯลฯ เช็ดทำความสะอาดพื้นให้แห้ง

💡 รายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการทำความสะอาดแบบ Big Cleaning

เครื่องมือทำความสะอาดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
• เครื่องขัดพื้น แผ่นจับแผ่นขัด แผ่นขัดหยาบ แผ่นขัดละเอียด
• เครื่องดูดฝุ่น พร้อมอุปกรณ์

วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด
• อุปกรณ์ทำความสะอาดที่เกี่ยวข้อง
• บันไดอลูมิเนียม ( สำหรับทำความสะอาดพื้นที่สูง )
• ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้ถูพื้น ไม้ดันฝุ่น ไม้ดันน้ำ ไม้ปัดฝุ่น ไม้ปัดหยากไหย่
• ถุงพลาสติสีดำหรือถุงขยะ ที่ตักขยะ
• รองเท้าบูท ถังน้ำ สก๊อตไบรท์ ขันตักน้ำและสายยาง ถุงมือยาง ผ้าปิดจมูก
• ผ้าซับน้ำ ผ้าปั่นเปียก ผ้าไมโครไฟเบอร์
• แปรงขัดพื้น แปรงขัดส้วม แปรงซักผ้า
• ป้ายแสดงห้ามเตือนให้ผู้ใช้ทราบขณะปฏิบัติงาน
• น้ำยาทำความสะอาดต่าง ๆ

❌ บริการไม่ครอบคลุมขอบเขตการให้บริการต่อไปนี้
• ทำความสะอาดกระจกภายนอก หากเป็นอาคาร ตึกชั้น คอนโดที่มีกระจกด้านนอกสูง
• หลังคาบ้าน
• ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า
• ไม่รวมบริการการขัดล้างลอกแว๊กซ์


⏰ ระยะเวลาในการให้บริการ
• 1-2 วัน ( ขึ้นอยู่กับขนาดหน้างานลูกค้า )

📝 มีมาตรการในการสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าเรื่องทรัพย์สินในบ้าน พนักงานเป็นคนไทยทุกคน และมีประกันความเสียหายวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท สำหรับความเสียหายในแต่ละครั้ง ที่เกิดจากการให้บริการของแม่บ้าน

📌 บริการทำความสะอาดแบบ Big Cleaning เฉพาะพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น กรุณาตรวจสอบพื้นที่ให้บริการก่อนซื้อ