📋เงื่อนไขการรับบริการ

• ผู้ใช้บริการรับทราบและยืนยันว่าจะไม่ทิ้งทรัพย์สินมีค่า (เช่นเงินสด,เครื่องประดับ) ไว้ในพื้นที่รับบริการ
• ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สินในพื้นที่รับบริการ
• ต้องเป็นเจ้าของที่พักประเภทบ้าน/ทาวน์โฮม/ตึกแถว/คอนโด/สำนักงาน หรืออพาร์ทเมนท์เท่านั้น
• บริการไม่ครอบคลุมกิจกรรมต่อไปนี้ การทำความสะอาดแบบ Big Cleaning, ซักผ้า, รีดผ้า, ขจัดคราบฝังลึก, กำจัดสิ่งรบกวน, กำจัดเชื้อรา, กำจัดแมลง, ทำความสะอาดกระจกภายนอก หากเป็นอาคาร ตึกชั้น คอนโดที่มีกระจกด้านนอกสูง, หลังคาบ้าน, ตัดต้นไม้, ตัดหญ้า
• ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน
• จํานวนพนักงานที่เข้าให้บริการขึ้นอยู่กับแพ็กเกจ
• พนักงานทํางานตามขอบเขตหรือตามที่กําหนดไว้เท่านั้น
• ผู้ใช้บริการควรนัดหมายวันเวลากับทางผู้ให้บริการหรือแจ้งให้ช่างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วันหลังจากชำระเงินแล้ว
• กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของหน้างานหลังจากแม่บ้านเข้าทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว หากพบจุดที่ไม่เรียบร้อย ให้แจ้งกับทางแม่บ้านที่หน้างานทันที ทางแม่บ้านจะทำการแก้ไขให้โดยทันที
• หากผู้ใช้บริการพบจุดที่ไม่เรียบร้อยหลังจากเสร็จงานและแม่บ้านออกจากหน้างานเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งมายังที่ Fixzy ภายในวันที่เข้าทำเท่านั้น ทาง Fixzy จะทำการประสานงานเพื่อให้แม่บ้านเข้าแก้ไขในจุดที่ไม่เรียบร้อย

📋เงื่อนไขการซื้อบริการ

• กรุณาตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ ก่อนทำการจองบริการ
• ผู้ใช้บริการต้องมีการเตรียมพื้นที่ไว้พร้อมรับบริการ
• หากมีการนัดหมายเรียบร้อยแล้วและผู้ให้บริการเข้าหน้างานตามวันนัดแล้วแต่ไม่สามารถเข้าให้บริการได้เนื่องจากผู้ใช้บริการหรือสถานที่ไม่พร้อมให้บริการ จะต้องมีการคิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มเติม 350 บาท (รวมVat)
• หากพื้นที่ของผู้ใช้บริการเป็นคอนโด หรือหมู่บ้านจัดสรร ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการเข้าดำเนินการในวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ แล้วผู้ใช้บริการยืนยันวันนัดหมายให้ผู้ให้บริการเข้าดำเนินการในวันดังกล่าว แต่ทางคอนโด หรือหมู่บ้าน ไม่ให้ผู้ให้บริการเข้าดำเนินการ จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มเติม 350 (รวมVat) บาท
• บริการเป็นราคาสำหรับการบริการพร้อมกันและเป็นสถานที่เดียวกันเท่านั้น
• สงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะพื้นที่ที่รถยนต์สามารถเข้าไปได้หรือมีที่จอดรถเท่านั้น
• ราคาค่าบริการนี้ ไม่รวมค่าที่จอดรถในกรณีที่รถของช่างให้บริการกับท่าน ทางผู้ใช้บริการต้องเสียค่าบริการจอดรถเพิ่ม
• กรุณารอผู้ให้บริการคอนเฟิมวันนัดหมาย หรือสามารถโทรติดต่อกับทางผู้ให้บริการเพื่อนัดหมายแจ้งวันที่สะดวกรับบริการได้
• หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ควรแจ้งผู้ให้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
• กรุณาแจ้งรหัสปิดงานให้ผู้ให้บริการทราบหลังการบริการเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น
• มูลค่าที่เหลือจากการใช้บริการไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
• ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
• หากมีการซื้อบริการแล้วจะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ก่อนซื้อกรุณาตรวจสอบเงื่อนไขให้ละเอียด
• หากเลยกำหนดระยะเวลาการใช้บริการจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการหรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
• ราคานี้รวมภาษีมูลราคาเพิ่มแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถขอใบกำกับภาษีได้เฉพาะชำระค่าบริการผ่านFixzyเท่านั้น
• หากไม่มั่นใจในพื้นที่บริการหรือมีข้อสงสัยใดๆกรุณาสอบถามก่อนการคลิกซื้อทุกครั้ง ติดต่อ Fixzy ได้ที่ LineID : @Fixzy ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-18.00 น.