📋เงื่อนไขการรับบริการ

• กรณีแอร์ของลูกค้ามีอายุเกิน 8 ปี หรือมีสภาพไม่สมบูรณ์ บริษัทฯไม่รับประกันอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใดๆของตัวแอร์ หากมีการชำรุดเสียหาย
• กรณีคอยล์ร้อนของลูกค้าตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น อยู่ในตำแหน่งนอกตัวอาคาร ที่ไม่มีระเบียงรองรับ หรือ อยู่ในระดับที่สูงมาก ต้องทำการปีนหรือใช้อุปกรณ์เสริม เช่นบันได ขึ้นไปฉีดล้าง ช่างจะไม่ได้ทำการล้างคอยล์ร้อนให้ทุกกรณี
• ชิ้นส่วนบางชนิดของแอร์บางรุ่นอาจถอดออกได้ไม่หมด
• ราคานี้ไม่รวมการล้างปั้มเดรน หากผู้ใช้บริการต้องการล้างจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
• หากเป็นเครื่องปรับอากาศชนิดอื่นหรือขนาด BTU ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จอง กรุณาสอบถามราคากับช่างก่อนล้าง
• ประกันเรื่องน้ำแอร์หยด 1 เดือนแก้ไขให้ฟรี (หากไม่ได้เกิดจากอาการเครื่องปรับอากาศตัน)
• ราคาค่าบริการ ไม่รวมค่าอุปกรณ์ซ่อมบำรุง ในกรณีเครื่องปรับอากาศมีปัญหาหรือเสีย หากต้องการให้ช่างทำการตรวจเช็ค จะมีค่าบริการตรวจเช็คเริ่มต้นที่ 1,200 บาท(รวมVat)
• หากมีอาการรั่วต้องแจ้งซ่อมเพิ่มเติม
• บริการพร้อมเติมน้ำยาแอร์ฟรี 10 ปอนด์ เฉพาะ R22 (หากเกิน 10 ปอนด์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มปอนด์ละ 15-25 บาทขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำยา ช่างจะแจ้งให้ทราบก่อนเติม) เฉพาะแอร์ที่ไม่มีอาการรั่ว (การล้างแอร์ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำยาแอร์ ยกเว้นแอร์ที่มีปัญหาหรือขาดการบำรุงรักษาเป็นเวลานานมากๆ)
• ค่าบริการนี้สำหรับล้างแอร์แบบธรรมดาเท่านั้น (ไม่ครอบคลุมการลงน้ำขจัดคราบหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ)
• กรณีช่างตรวจเช็คแล้ว แอร์ของลูกค้ามีคราบสกปรกฝังลึกหรือตัน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการลงน้ำยาเพื่อขจัดคราบสกปรกฝังลึก
• ทางผู้ให้บริการจะไม่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของ หรือเฟอร์นิเจอร์ใดๆ หากไม่ได้เตรียมพื้นที่รับบริการไว้ แล้วเกิดความเสียหาย ทางฟิกซิจะไม่รับผิดชอบใดๆ
• หากลูกค้าต้องการล้างแอร์เพิ่มจากจำนวนที่แจ้งไว้ในใบงาน ลูกค้าจะต้องแจ้งกลับมาทางฟิกซิเพื่อเพิ่มจำนวนในใบงาน หากลูกค้าไม่ได้แจ้งกลับมา ไม่ว่ากรณีใดๆ จะทำให้งานที่แจ้งเข้ามานั้นไม่ได้รับประกัน และถือว่าหมดประกันในทุกกรณี
• ผู้ใช้บริการควรนัดหมายวันเวลากับทางผู้ให้บริการหรือแจ้งให้ช่างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันหลังจากชำระเงินแล้ว


📋เงื่อนไขการซื้อบริการ

• กรุณาตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ ก่อนทำการจองบริการ
• ผู้ใช้บริการต้องมีการเตรียมพื้นที่ไว้พร้อมรับบริการ
• หากมีการนัดหมายเรียบร้อยแล้วและผู้ให้บริการเข้าหน้างานตามวันนัดแล้วแต่ไม่สามารถเข้าให้บริการได้เนื่องจากผู้ใช้บริการหรือสถานที่ไม่พร้อมให้บริการ จะต้องมีการคิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มเติม 535 บาท (รวมVat)
• หากพื้นที่ของผู้ใช้บริการเป็นคอนโด หรือหมู่บ้านจัดสรร ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการเข้าดำเนินการในวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ แล้วผู้ใช้บริการยืนยันวันนัดหมายให้ผู้ให้บริการเข้าดำเนินการในวันดังกล่าว แต่ทางคอนโด หรือหมู่บ้าน ไม่ให้ผู้ให้บริการเข้าดำเนินการ จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มเติม 535 บาท (รวมVat)
• บริการเป็นราคาสำหรับการบริการพร้อมกันและเป็นสถานที่เดียวกันเท่านั้น
• สงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะพื้นที่ที่รถยนต์สามารถเข้าไปได้หรือมีที่จอดรถเท่านั้น
• ราคาค่าบริการนี้ ไม่รวมค่าที่จอดรถในกรณีที่รถของช่างให้บริการกับท่าน ทางผู้ใช้บริการต้องเสียค่าบริการจอดรถเพิ่ม
• กรุณารอผู้ให้บริการคอนเฟิร์มวันนัดหมาย หรือสามารถโทรติดต่อกับทางผู้ให้บริการเพื่อนัดหมายแจ้งวันที่สะดวกรับบริการได้
• หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ควรแจ้งผู้ให้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
• กรุณาแจ้งรหัสปิดงานให้ผู้ให้บริการทราบหลังการบริการเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น
• มูลค่าที่เหลือจากการใช้บริการไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
• ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
• หากมีการซื้อบริการแล้วจะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ก่อนซื้อกรุณาตรวจสอบเงื่อนไขให้ละเอียด
• หากเลยกำหนดระยะเวลาการใช้บริการจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการหรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
• ราคานี้รวมภาษีมูลราคาเพิ่มแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถขอใบกำกับภาษีได้เฉพาะชำระค่าบริการผ่านFixzyเท่านั้น
• หากไม่มั่นใจในพื้นที่บริการหรือมีข้อสงสัยใดๆกรุณาสอบถามก่อนการคลิกซื้อทุกครั้ง ติดต่อ Fixzy ได้ที่ LineID : @Fixzy ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-18.00 น.
...