1. หากนัดหมายเรียบร้อย เข้างานตามวันนัดแล้ว แต่ไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากสถานที่ไม่พร้อม แล้วยกเลิกงาน มีค่าเดินทางเพิ่ม 535 บาท (รวมVat)
2. หากต้องการเลื่อนการนัดหมายหรือยกเลิกนัด ควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย3วัน (ถ้ายกเลิกตอนอยู่หน้างานจะเข้าเงื่อนไขข้อ1)
3. หากจะยกเลิกงานในกรณีชำระเงินแล้ว หากแจ้งก่อนล่วงหน้า24ชม. จะทำการคืนเงินให้ แต่จะมีค่าธรรมเนียม 5%
4. หากจะยกเลิกงานในกรณีชำระเงินแล้ว น้อยกว่า24ชม. จะทำการคืนเงินให้เพียง 50%
5. เงินที่ผู้ใช้บริการจะได้รับคืนนั้น หากผู้ใช้บริการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางผู้ให้บริการจะทำการคืนเงินให้ทางบัตรเครดิตภายใน 17 วันทำการ ซึ่งอาจจะทันหรือไม่ทันในรอบตัดบัตรของผู้ใช้บริการ แต่หากผู้ใช้บริการทำการชำระเงินผ่านการโอนเข้าบัญชี ทางผู้ให้บริการจะคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายใน 3 วัน หากไม่ใช่ธนาคารกสิกรไทยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนคืนเพิ่มอีก 25 บาท
...