1. หากมีการนัดหมายเรียบร้อยแล้วและผู้ให้บริการเข้าหน้างานตามวันนัดแล้วแต่ไม่สามารถเข้าให้บริการได้เนื่องจากผู้ใช้บริการหรือสถานที่ไม่พร้อมให้บริการ จะต้องมีการคิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มเติม พื้นที่กรุงเทพฯ 535 บาท (รวมVat) หากเป็นพื้นที่ปริมณฑลและต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางตามระยะทางจริง กิโลเมตรละ 5 บาท
2. หากต้องการเลื่อนการนัดหมายหรือยกเลิกนัด ควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน (ถ้ายกเลิกตอนอยู่หน้างานจะเข้าเงื่อนไขข้อ1)
3. หากจะยกเลิกงานในกรณีชำระเงินแล้ว หากแจ้งก่อนล่วงหน้า 24 ชม. จะทำการคืนเงินให้ แต่จะมีค่าธรรมเนียม 5%
4. หากจะยกเลิกงานในกรณีชำระเงินแล้ว น้อยกว่า 24 ชม. จะทำการคืนเงินให้เพียง 50%
5. เงินที่ผู้ใช้บริการจะได้รับคืนนั้น หากผู้ใช้บริการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางผู้ให้บริการจะทำการคืนเงินให้ทางบัตรเครดิตภายใน 17 วันทำการ ซึ่งอาจจะทันหรือไม่ทันในรอบตัดบัตรของผู้ใช้บริการ แต่หากผู้ใช้บริการทำการชำระเงินผ่านการโอนเข้าบัญชี ทางผู้ให้บริการจะคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายใน 3 วัน หากไม่ใช่ธนาคารกสิกรไทยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนคืนเพิ่มอีก 25 บาท
...